13 ஆக., 2012

கரையான் அரித்தவை - பாகம் 3

எனது கீச்சுகளிலிருந்து சிறு தொகுப்பு! மூன்றாம் பாகம்!

http://twitter.com/karaiyaan/status/233131168512503808

http://twitter.com/karaiyaan/status/233032913321615361

http://twitter.com/karaiyaan/status/232910178503229442

http://twitter.com/karaiyaan/status/234700724783706112

http://twitter.com/karaiyaan/status/234702389079310336

http://twitter.com/karaiyaan/status/234709376521351168

http://twitter.com/karaiyaan/status/234709718180978688

http://twitter.com/karaiyaan/status/234709982099148800

http://twitter.com/karaiyaan/status/234730937194254336

http://twitter.com/karaiyaan/status/234922501090725888

http://twitter.com/karaiyaan/status/234060455730114561

http://twitter.com/karaiyaan/status/234656653805502464

http://twitter.com/karaiyaan/status/234659741975068672

http://twitter.com/karaiyaan/status/234676399917645824

http://twitter.com/karaiyaan/status/234677643356823552

மற்ற பாகங்கள் : ஒன்று , இரண்டு

டிவிட்டரில் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்திட கீழுள்ள Tweet பொத்தானை அழுத்துக!


கருத்துகள் இல்லை: