29 ஜூலை, 2012

விவேகா @vivekalyrics கவிதைகள் - பகுதி 1

டிவிட்டரில் பாடலாசிரியர், கவிஞர் விவேகா அவர்கள்  @vivekalyrics என்ற பெயரில் எழுதுகிறார். அவரின் கவிதைக் கீச்சுகளில் இருந்து ஒரு தொகுப்பு!

http://twitter.com/vivekalyrics/status/228438704870551552

http://twitter.com/vivekalyrics/status/217535770318209025

http://twitter.com/vivekalyrics/status/224409399278567424

http://twitter.com/vivekalyrics/status/224774458357989377

http://twitter.com/vivekalyrics/status/219696619023634432

http://twitter.com/vivekalyrics/status/225206704537731073

http://twitter.com/vivekalyrics/status/226238984731385858

http://twitter.com/vivekalyrics/status/217535133966807040

http://twitter.com/vivekalyrics/status/218275863203037184

http://twitter.com/vivekalyrics/status/221173566467620867

http://twitter.com/vivekalyrics/status/224037034447224833

http://twitter.com/vivekalyrics/status/223689444107108352

http://twitter.com/vivekalyrics/status/223689793266126848

http://twitter.com/vivekalyrics/status/221480697242714113

http://twitter.com/vivekalyrics/status/221862241228701698

http://twitter.com/vivekalyrics/status/222240793153380352

http://twitter.com/vivekalyrics/status/218599264706772992

http://twitter.com/vivekalyrics/status/220054655420473344

http://twitter.com/vivekalyrics/status/220844593489526784

ரசனையான கவிதைகள்! இரண்டாம் தொகுப்பு இங்கே

பின்தொடர்க!


தொகுப்பை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்திட கீழுள்ள Tweet பொத்தானை அழுத்துக!


கருத்துகள் இல்லை: