29 ஜூலை, 2012

கவிஞர் @vivekalyrics கீச்சுகள் - பகுதி 2

கவிஞர் திரைப்பட பாடலாசிரியர் விவேகா அவர்களின் கவிதைக் கீச்சுகளைத் தொகுத்து முதல் பதிவு வெளியிட்டு இருந்தோம். இரண்டாம் தொகுப்பு இது.

http://twitter.com/vivekalyrics/status/217852198221119488

http://twitter.com/vivekalyrics/status/219282078443896833

http://twitter.com/vivekalyrics/status/222968510471606274

http://twitter.com/vivekalyrics/status/222616757809057792

http://twitter.com/vivekalyrics/status/221488799283281922

http://twitter.com/vivekalyrics/status/223353384370057216

http://twitter.com/vivekalyrics/status/224034350017155072

http://twitter.com/vivekalyrics/status/217910820527542273

http://twitter.com/vivekalyrics/status/218860147341148160

http://twitter.com/vivekalyrics/status/228001005185404928

http://twitter.com/vivekalyrics/status/225200591012495360

http://twitter.com/vivekalyrics/status/218222245749866497

http://twitter.com/vivekalyrics/status/227718690832007168

http://twitter.com/vivekalyrics/status/182719825083244544

http://twitter.com/vivekalyrics/status/222246405916471297

http://twitter.com/vivekalyrics/status/192576976006037504

http://twitter.com/vivekalyrics/status/228762663986028544

http://twitter.com/vivekalyrics/status/220488385859567616

http://twitter.com/vivekalyrics/status/219447379538096129

கவிஞர் இன்னும் நிறைய எழுத வேண்டும். மேலும் தொடர்ந்து தொகுப்போம்.

புத்தக வடிவில் தொகுத்துள்ளோம். " தரவிறக்க "

டிவிட்டரில் அவரைப் பின்தொடர்க


தொகுப்பை நண்பர்களுடன் டிவிட்டரில் பகிர்தல் மிக எளிதே! கீழுள்ள Tweet பொத்தானை அழுத்தினால் போதும்!


விவேகா @vivekalyrics கவிதைகள் - பகுதி 1

டிவிட்டரில் பாடலாசிரியர், கவிஞர் விவேகா அவர்கள்  @vivekalyrics என்ற பெயரில் எழுதுகிறார். அவரின் கவிதைக் கீச்சுகளில் இருந்து ஒரு தொகுப்பு!

http://twitter.com/vivekalyrics/status/228438704870551552

http://twitter.com/vivekalyrics/status/217535770318209025

http://twitter.com/vivekalyrics/status/224409399278567424

http://twitter.com/vivekalyrics/status/224774458357989377

http://twitter.com/vivekalyrics/status/219696619023634432

http://twitter.com/vivekalyrics/status/225206704537731073

http://twitter.com/vivekalyrics/status/226238984731385858

http://twitter.com/vivekalyrics/status/217535133966807040

http://twitter.com/vivekalyrics/status/218275863203037184

http://twitter.com/vivekalyrics/status/221173566467620867

http://twitter.com/vivekalyrics/status/224037034447224833

http://twitter.com/vivekalyrics/status/223689444107108352

http://twitter.com/vivekalyrics/status/223689793266126848

http://twitter.com/vivekalyrics/status/221480697242714113

http://twitter.com/vivekalyrics/status/221862241228701698

http://twitter.com/vivekalyrics/status/222240793153380352

http://twitter.com/vivekalyrics/status/218599264706772992

http://twitter.com/vivekalyrics/status/220054655420473344

http://twitter.com/vivekalyrics/status/220844593489526784

ரசனையான கவிதைகள்! இரண்டாம் தொகுப்பு இங்கே

பின்தொடர்க!


தொகுப்பை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்திட கீழுள்ள Tweet பொத்தானை அழுத்துக!